قابل توجه اولياي محترم دانش‌آموزان پايه هشتم به نهم كه سال گذشته در همين مركز مشغول به تحصيل بوده‌اند:

جهت تعيين وقت ثبت‌نامِ سال آينده به سامانه‌ي نوبت‌گيري زير مراجعه نماييد و در روز و ساعت انتخاب شده در محل جديد دبيرستان حضور به هم رسانيد.

سامانه نوبت‌گيري ثبت‌نام دانش‌آموزان پايه هشتم به نهم

روزهاي مشخص شده جهت ثبت‌نام، دوشنبه 15تيرماه و شنبه 20تيرماه مي‌باشد.

آدرس محل جديد دبيرستان:

اتوبان شهيد همّت، تقاطع بلوار سردار جنگل، خيابان مخبري، خيابان ايران زمين جنوبي، خيابان حيدري مقدّم، خيابان ميلاد، خيابان فرزانه شرقي، ساختمان شهيد همّت

در ضمن نيازي به حضور دانش‌آموز در روز ثبت‌نام نبوده و دسته چك جهت تقسيط شهريه به همراه داشته باشيد.

در صورت هر گونه مشكل با شماره پيامك دبيرستان 30004363499656 در ارتباط باشيد.

 

 

 

 

 راهنماي تماس تلفني مدرسه 

آدرس : اتوبان شهید همّت، تقاطع بلوار سردار جنگل، خیابان مخبری، خیابان ایران زمین جنوبی، خیابان حیدری مقدّم، خیابان میلاد، خیابان فرزانه شرقی، ساختمان شهید همّت
تلفن : 44450800
خط پيامک : 30004363499656